Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Khác (3)
Trích yếu: thông báo chào giá in phiếu thu tiền đóng BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
18/09/2020
Ngày có hiệu lực:
18/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Dự Hội nghị tập huấn quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử và bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
21/08/2017
Ngày có hiệu lực:
21/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Dự Hội nghị tập huấn quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử và bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
21/08/2017
Ngày có hiệu lực:
21/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực