Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông báo cơ sở KCB ban đầu (1)
Trích yếu: Thông báo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhận đăng ký Khám chữa bệnh ban đầu ngoại tỉnh năm 2018
Ngày ban hành:
27/11/2017
Ngày có hiệu lực:
27/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực