Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (13)
Trích yếu: Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp
Ngày ban hành:
05/03/2012
Ngày có hiệu lực:
05/03/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản
Ngày ban hành:
05/01/2012
Ngày có hiệu lực:
05/01/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn triển khai thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành:
16/04/2012
Ngày có hiệu lực:
16/04/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Ngày ban hành:
26/04/2012
Ngày có hiệu lực:
26/04/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT
Ngày ban hành:
08/05/2012
Ngày có hiệu lực:
08/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/5/2012 đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp
Ngày ban hành:
16/05/2012
Ngày có hiệu lực:
16/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2011 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp.
Ngày ban hành:
27/08/2012
Ngày có hiệu lực:
27/08/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.
Ngày ban hành:
28/08/2012
Ngày có hiệu lực:
28/08/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực