Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản Thông báo (33)
Trích yếu: thông báo đối thoại trực tuyến tháng 8.2020
Ngày ban hành:
21/08/2020
Ngày có hiệu lực:
21/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Trả sổ BHXH cho người lao động quản lý
Ngày ban hành:
22/10/2019
Ngày có hiệu lực:
22/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v tạo lập biên bản giám định y khoa
Ngày ban hành:
08/10/2019
Ngày có hiệu lực:
08/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: thông báo chương trình đối thoại trực tuyến trên Website BHXH thành phố tháng 8/2019
Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày có hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v áp dụng mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng từ 01/7/2019
Ngày ban hành:
29/07/2019
Ngày có hiệu lực:
29/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v phát động cuộc thi Viết về BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
08/07/2019
Ngày có hiệu lực:
08/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v trả tờ rời sổ BHXH cho người lao động quản lý
Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày có hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
21/01/2019
Ngày có hiệu lực:
21/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực