Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (150)
Trích yếu: thông báo chào giá in phiếu thu tiền đóng BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
18/09/2020
Ngày có hiệu lực:
18/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v thực hiện mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động...
Ngày ban hành:
04/09/2020
Ngày có hiệu lực:
04/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo chức danh, chữ ký Giám đốc BHXH thành phố Cần Thơ
Ngày ban hành:
31/08/2020
Ngày có hiệu lực:
31/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: thông báo đối thoại trực tuyến tháng 8.2020
Ngày ban hành:
21/08/2020
Ngày có hiệu lực:
21/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: thông báo mức đóng BHYT học sinh, sinh viên và mức chi thù lao đại lý thu
Ngày ban hành:
21/08/2020
Ngày có hiệu lực:
21/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Trả sổ BHXH cho người lao động quản lý
Ngày ban hành:
22/10/2019
Ngày có hiệu lực:
22/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v tạo lập biên bản giám định y khoa
Ngày ban hành:
08/10/2019
Ngày có hiệu lực:
08/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: thông báo chương trình đối thoại trực tuyến trên Website BHXH thành phố tháng 8/2019
Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày có hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực