Số / Ký hiệu: 141/BHXH-CNTT
Trích yếu: v/v đánh giá, xác nhận thực trạng cung cấp dịch vụ CNTT giám định BHYT
Loại văn bản:
Văn bản địa phương
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
21/03/2019
Ngày có hiệu lực:
21/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
141/BHXH-CNTT: v/v đánh giá, xác nhận thực trạng cung cấp dịch vụ CNTT giám định BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm