Số / Ký hiệu: QĐ 828/QĐ-BHXH
Trích yếu: Quyết định về việc Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Loại văn bản:
Văn bản BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/05/2016
Ngày có hiệu lực:
27/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
QĐ 828/QĐ-BHXH: Quyết định về việc Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Nội dung trong tệp đính kèm
QĐ 828/QĐ-BHXHKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF