Tăng mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện không có hợp đồng BHYT

01/07/2019 04:41 PM


Tăng mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện không có hợp đồng BHYT

Theo Điều 30 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người bệnh đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế không có hợp đồng BHYT với cơ quan BHXH vẫn được đảm bảo những quyền lợi nhất định. Và những quyền lợi này cũng được điều chỉnh tăng từ ngày 01/7/2019 khi mức lương cơ sở thay đổi.

                                                                                                              Nguồn- Bảo hiểm xã hội Việt Nam